مشاوره
3 نفر آنلاين

ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه ها سال 1402

ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه ها سال 1402

مقالات و اخبار مقالات اخبار

ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه ها سال 1402

اضافه شده در : چهارشنبه 1402/09/22 توسط :
27 بار بازدید

ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه ها سال 1402 چند نفر بوده است ؟

ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه ها سال 1402 🦷🥇

✔️شاهد 26                ✔️رفسنجان 34
✔️اراک 26                 ✔️زاهدان 40
✔️اردبیل 48              ✔️زنجان 72
✔️ارومیه 30              ✔️کرمان 34
✔️اصفهان 94             ✔️قزوین 26
✔️بابل 52                   ✔️قم 40
✔️بندرعباس 46         ✔️سنندج 36
✔️اهواز 64                 ✔️گرگان 52
✔️بهشتی 74               ✔️رشت 50
✔️شیراز 106              ✔️خرم آباد 30
✔️مشهد 78                ✔️ساری 50
✔️تهران 94                ✔️یاسوج 22
✔️تبریز 64                 ✔️بندرانزلی 40


برچسب ها