مشاوره
3 نفر آنلاين

شروع از صفر زیست از مهر

شروع از صفر زیست از مهر

مشاوره روش مطالعه و خلاصه نویسی

شروع از صفر زیست از مهر

اضافه شده در : شنبه 1402/07/15 توسط :
77 بار بازدید

شروع از صفر زیست از ماه مهر

دهم :

هفت فصل در زیست شناسی سال دهم داریم که فصل های ۱ ، ۲ ، ۳ ،۴ و ۵ بخش های مناسبی هستند البته در فصل ۴ تا اخر بخش خون مدنظر است. اگر عالی پیش رفتید یا شرایط مناسبی دارید میتوانید به سراغ فصل ۶ و همینطور فصل ۷ تا اخر بحث تغذیه گیاه نیز بروید.اگر قصد کار کردن زیست گیاهی را ندارید فصل ۶ و ۷ اجباری نیست.

یازدهم :

در زیست شناسی سال یازدهم ۹ فصل داریم که فصل های ۱ تا ۵ اهمیت خیلی بیشتری دارند و بعد از آن فصل ۶ نیز پر اهمیت است و تا اخر میتوز بهتر است مطالعه شود.

دوازدهم :

در سال دوازدهم نیز فصل 8 راحت و مناسب است اگر بخش تقسیم یاخته تا میتوز را کار کرده باشید میتوانید فصول ۱ ، ۲ ، ۵ و ۶ را نیز بدون مشکل پیش ببرید.با مسائلرزیست نیز کاری نداریم.

بودجه بندی زیست کنکور :

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد ۳
تبادلات گازی ۲
گردش مواد در بدن ۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۲
از یاخته تا گیاه ۱
جذب و انتقال مواد در گیاهان ۱
تنظیم عصبی ۳
حواس ۳
دستگاه حرکتی ۲
تنظیم شیمیایی ۱
ایمنی ۳
تقسیم یاخته ۱
تولید مثل ۳
تولید مثل نهاندانگان ۱
پاسخ گیاه به محرک ها ۱
مولکول های اطلاعاتی ۲
جریان اطلاعات در یاخته ها ۳
انتقال اطلاعات در نسل ها ۳
تغییر در اطلاعات وراثتی ۲
از ماده به انرژی ۱
از انرژی به ماده ۲
فناوری های نوین زیستی ۱
رفتارهای جانوران ۱


برچسب ها