مشاوره
1 نفر آنلاين

رشته های بدون کنکور

رشته های بدون کنکور

رشته های بدون کنکور

اضافه شده در : دوشنبه 1402/10/18 توسط :
70 بار بازدید

رشته های بدون کنکور هر سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی

🟣 رشته های بدون کنکور ریاضی

🔻مهندسی هوافضا
🔻فیزیک
🔻مهندسی عمران
🔻مهندسی برق
🔻مهندسی مواد و متالورژی
🔻مهندسی مکانیک
🔻مهندسی انرژی
🔻مهندسی اپتیک و لیزر
🔻مهندسی کامپیوتر
🔻مهندسی صنایع
🔻مهندسی معماری
🔻مهندسی معدن
🔻مهندسی شهرسازی
🔻مهندسی پلیمر
🔻مهندسی نقشه برداری
🔻مهندسی پزشکی
🔻مهندسی راه آهن
🔻معماری داخلی
🔻مکانیک کشاورزی (بیوسیستم)
🔻مهندسی نفت
🔻مهندسی مدیریت پروژه
🔻علوم مهندسی
🔻آمار
🔻مهندسی خط و سازه های ریلی
🔻مهندسی شیمی
🔻فیزیک مهندسی
🔻علوم کامپیوتر
🔻علوم و مهندسی آب
🔻مهندسی ساخت و تولید
🔻مهندسی ماشین های صنایع غذایی
🔻مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆


🟣 رشته های بدون کنکور تجربی

🔺زیست شناسی جانوری
🔺زیست شناسی گیاهی
🔺میکروبیولوژی
🔺اقتصاد کشاورزی
🔺زیست فناوری
🔺زمین شناسی
🔺علوم و مهندسی شیلات
🔺شیمی کاربردی
🔺علوم دامی
🔺زیست شناسی سلولی و مولکولی
🔺مهندسی طبیعت
🔺علوم و مهندسی باغبانی
🔺علوم و مهندسی خاک
🔺علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
🔺مهندسی صنایع مبلمان
🔺مهندسی فضای سبز
🔺بهداشت مواد غذایی
🔺علوم و مهندسی محیط زیست
🔺مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
🔺شیمی محض
🔺مهندسی فرآورده های سلولزی
🔺گیاه پزشکی
🔺علوم و مهندسی جنگل

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

🟣رشته های بدون کنکور انسانی

🔺حقوق مدیریت بازرگانی
🔺علوم قضایی
🔺علوم سیاسی
🔺اقتصاد
🔺علوم قرآن و حدیث
🔺زبان شناسی
🔺مدیریت امور بانکی
🔺مردم شناسی
🔺علم اطلاعات و دانش شناسی
🔺حسابداری
🔺مدیریت کسب و کارهای کوچک
🔺معارف اسلامی و ادیان
🔺فقه و حقوق اسلامی
🔺تاریخ
🔺مدیریت صنعتی
🔺معارف اسلامی و کلام
🔺معارف اسلامی و اخلاق
🔺علوم تربیتی
🔺مدیریت بیمه
🔺جامعه شناسی
🔺معارف اسلامی و علوم قرآنی
🔺مدیریت دولتی
🔺معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات
🔺روابط عمومی
🔺زبان و ادبیات فارسی
🔺روزنامه نگاری
🔺گردشگری


برچسب ها