مشاوره
6 نفر آنلاين

تقویم کنکوری آزمونهای جامع موسسات برای کنکور ۴۰۳

مشاوره منابع و آزمون مقالات و اخبار اخبار

تقویم کنکوری آزمونهای جامع موسسات برای کنکور ۴۰۳

اضافه شده در : سه شنبه 1403/02/25 توسط :
16 بار بازدید

تقویم کنکوری آزمونهای جامع موسسات برای کنکور ۴۰۳

🔵۱۷ فروردین: خیلی سبز
🔵۲۱ فروردین: گزینه دو
🔵۲۳ فروردین: ماز
🔵۲۴ فروردین: قلمچی، گزینه دو
🔵۲۶ فروردین: دوپینگ ماز 
🔵۲۸ فروردین: گزینه دو
🔵۲۹ فروردین: زیستاز
🔵۳۰ فروردین: ماز
🔵۳۱ فروردین: قلمچی، سنجش، گزینه دو، خیلی سبز، علوی
🔥 ۶و۷ اردیبهشت: کنکور سراسری ۱ 🔥

🔴۲۱ اردیبهشت: سنجش، خیلی سبز
🔴۲۸ اردیبهشت: قلمچی، گزینه دو
🔴۱۱ خرداد: سنجش، گزینه دو 
🔴۱۶ خرداد: زیستاز
🔴۱۸ خرداد: قلمچی، گاج
🔴۲۳ خرداد: زیستاز
🔴۲۴ خرداد: ماز
🔴۲۵ خرداد: قلمچی، گزینه دو، خیلی سبز، گاج، علوی
🔴۲۹ خرداد: گزینه دو 
🔴۳۰ خرداد: زیستاز
🔴۳۱ خرداد: ماز
🔴۱ تیر: قلمچی، سنجش، خیلی سبز، گاج، علوی
🔴۳ تیر: دوپینگ ماز
🔥 ۷و۸ تیر: کنکور سراسری ۲ 🔥


برچسب ها