مشاوره
4 نفر آنلاين

بارم‌بندی دروس تخصصی دوازدهم ویژه نهایی :

بارم‌بندی دروس تخصصی دوازدهم ویژه نهایی :

مشاوره روش مطالعه و خلاصه نویسی منابع و آزمون مقالات و اخبار مقالات

بارم‌بندی دروس تخصصی دوازدهم ویژه نهایی :

اضافه شده در : جمعه 1403/02/14 توسط :
19 بار بازدید

بارم‌بندی دروس تخصصی دوازدهم ویژه نهایی :

◀️ ( رشته تجربی  )

بارم بندی درس زیست دوازدهم :

⬅️فصل ۱: ۲/۵ نمره
⬅️فصل ۲: ۲/۵ نمره
⬅️فصل ۳: ۲/۵ نمره
⬅️فصل ۴: ۲/۵ نمره
⬅️فصل ۵: ۲/۵ نمره
⬅️فصل ۶: ۲/۵ نمره
⬅️فصل ۷: ۲/۵ نمره
⬅️فصل ۸: ۲/۵ نمره

بارم بندی درس ریاضی دوازدهم :

⬅️فصل ۱: ۲ نمره
⬅️فصل ۲: ۲نمره
⬅️فصل ۳: ۲ نمره
⬅️فصل ۴: ۵ نمره
⬅️فصل ۵: ۳/۵ نمره
⬅️فصل ۶: ۳/۵ نمره
⬅️فصل ۷: ۲ نمره

بارم بندی درس شیمی دوازدهم :

⬅️فصل ۱: ۶/۵ نمره
⬅️فصل ۲: ۵ نمره
⬅️فصل ۳: ۴ نمره
⬅️فصل ۴: ۴/۵ نمره

بارم بندی درس فیزیک دوازدهم :

⬅️فصل ۱: ۴ نمره
⬅️فصل ۲: ۴/۲۵ نمره
⬅️فصل ۳: ۶/۷۵ نمره
⬅️فصل ۴: ۵ نمره


برچسب ها